ZAMÓW SZKOLENIE

Jeśli zapoznaliście się państwo z   naszą ofertą szkoleniowa i zdecydowaliście się na szkolenie zachęcamy do wypełnienia formularza znajdująceo się poniżej oraz do zapoznania się z charakterystyką szkoleń.

DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH

Szkolenie skierowane jest dla pracowników administracji, którzy w zależności od branży zajmują się głównie pracą biurową, wykonując swą pracę często powyżej 4 godz. dziennie przy monitorze ekranowym. Czasami opuszczając swe miejsce pracy celem wykonania dodatkowych prac np. sprawy urzędowe, wysłanie poczty itp.
Celem szkolenia jest aktualizacja wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

N

Oceny zagrożeń związanych w wykonywaną pracą,

N

Metod ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa i zdrowia pracownika,

N

Zasad i metod kształtowanie warunków pracy zgodnie z przepisami, zasadami i dobrymi praktykami bezpieczeństwa i higieny pracy,

N

Zasad postępowania w sytuacjach awaryjnych zagrażających życiu i zdrowiu.

Następne szkolenie okresowe: do 6 lat (pierwsze okresowe do 12 m-cy)

DLA PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

Szkolenie skierowane jest dla wszystkich pracodawców czyli osób fizycznych bądź jednostek organizacyjnych choćby nieposiadających osobowości prawnej zatrudniających co najmniej jednego pracownika. Szkolenie dedykowane jest również dla wszystkich osób, którym pracodawca podporządkował stale lub czasowo przynajmniej jednego pracownika (dyrektorzy, kierownicy, brygadziści, mistrzowie itp.)
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności w zakresie:

N

Kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

N

Oceny zagrożeń występujących w procesach pracy wraz z szacowaniem ryzyka,

N

Zasad ochrony pracowników przed zagrożeniami,

N

Spełnienia ciążących na pracodawcy/kierującym pracownikami obowiązkach prawnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Następne szkolenie okresowe: do 5 lat (pierwsze okresowe do 6 m-cy)

DLA PRACOWNIKÓW

INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników inżynieryjno-technicznych w tym dla projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji.
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

N

Identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy,

N

Organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,

N

Metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.

Następne szkolenie okresowe: do 5 lat (pierwsze okresowe do 12 m-cy)

Dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby

Szkolenie skierowane jest dla pracowników służby bhp lub tych którzy wykonują je zadania
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

N

Przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

N

Analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,

N

Organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Następne szkolenie okresowe: do 5 lat (pierwsze okresowe do 12 m-cy)

ZAMÓW SZKOLENIE

ADRES

ATEX BHP & PPOŻ 
ul. Wierzbowa 23F
46-100 Namysłów
woj. Opolskie

NIP: 9111816844

KONTAKT

Adrian Wilczyński
specjalista ds. bhp i ochr. ppoż.

tel. 695 731 094
e-mail: biuro@atexbhp.pl,