USŁUGI PPOŻ

Oferujemy Państwu pełen zakres usług wynikających z potrzeby zapewnienia przeciwpożarowego zabezpieczenia budynków i innych obiektów budowlanych.

SZCZEGÓŁY

OPRACOWANIE INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

zwanej też niekiedy Instrukcją przeciwpożarową lub Instrukcją pożarową – szczegóły,

WYKONANIE PLANÓW EWAKUACYJNYCH

oraz aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego – szczegóły,

OZNAKOWANIE BUDYNKÓW ZNAKAMI BEZPIECZEŃSTWA

zgodnie z Polskimi Normami,

OPRACOWANIE DOKUMENTU ZABEZPIECZENIA PRZED WYBUCHEM

w tym ocena zagrożenia wybuchem,

SZKOLENIA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

w tym sposobów postępowania w czasie pożaru i metod ich zwalczania,

AUDYT PPOŻ

Analiza stanu bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego

DORADZTWO W ZAKRESIE ROZMIESZCZENIA SPRZĘTU PODRĘCZNEGO PPOŻ

 i ich optymalny dobór,

DORADZTWO W ZAKRESIE SPOSOBU ZABEZPIECZENIA PRAC POŻAROWO NIEBEZPIECZNYCH

oraz wdrożenie systemu zarządzania tymi pracami,

PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE ĆWICZEŃ EWAKUACYJNYCH
REPREZENTOWANIE PAŃSTWA PRZED PAŃSTWOWĄ STRAŻĄ POŻARNĄ
STAŁY NADZÓR NAD WARUNKAMI PPOŻ W BUDYNKU
KONTROLE SPRZĘTU PPOŻ
ORGANIZACJA POKAZÓW RATOWNICTWA W TYM GASZENIA POŻARÓW
DORADZTWO W ZAKRESIE WYMOGÓW PRAWNYCH I ZASAD PPOŻ

Jeśli mają Państwo jakieś inne zadanie w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego do wykonania, a nie jest one wymienione w ofercie prosimy o kontakt. Na pewno pomożemy je zrealizować!

POZOSTAŁA OFERTA

SZKOLENIA BHP

ferujemy Państwu pełen zakres szkoleń bhp dla wszystkich grup pracowniczych. Szkolenia realizujemy w formie tradycyjnej (seminarium, kurs) oraz samokształcenia kierowanego tzw.  e-learning.

SZKOLENIA PPOŻ

Zachęcamy Państwa do udziału w szkoleniu z zakresu sposobów postępowania w sytuacji pożaru i potrzeby przeprowadzenia ewakuacji.

PIERWSZA POMOC

Oferujemy Państwu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy dostosowane swym programem do zagrożeń występujących w środowisku pracy lub indywidualnych potrzeb klienta.