USŁUGI BHP

Oferujemy Państwu pełen zakres usług wynikających z potrzeby zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.

SZCZEGÓŁY

SZKOLENIA WSTĘPNE I OKRESOWE BHP
PROWADZENIE POSTĘPOWANIA POWYPADKOWEGO
INSTRUKCJE STANOWISKOWE BHP

pracodawca jest zobowiązany opracować i udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy, czyli instrukcje stanowiskowe dotyczące stosowanych w zakładzie procesów technologicznych itp.

INSTRUKCJE BHP DOSTOSOWANE DO PRZEDSIĘBIORSTWA

regulują one funkcjonowanie i podnoszą kulturę bhp np. instrukcje ruchu pieszych i pojazdów oraz gospodarki magazynowej wew. zakładu, instrukcje postępowania w sytuacji awarii, pożaru, uwolnienia substancji niebezpiecznych i innych zagrożeń, itp.,

OKRESOWE OCENY STANU BHP I AUDYTY BHP

przeprowadzane są w ramach obowiązkowego nadzoru nad warunkami pracy,

OCENY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I POMIESZCZEŃ POD WZGLĘDEM BHP
WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM

zorganizowany, sprawdzony z sukcesem w tysiącach przedsiębiorstw, oparty na normach: PN 18001OHSAS 18001 system organizacyjny ciągłego doskonalenia w sposób szybki i skuteczny podniesie bezpieczeństwo w przedsiębiorstwie przy jednoczesnej redukcji kosztów.

DORADZTWO W ZAKRESIE WYMOGÓW PRAWNYCH I ZASAD BHP
DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA I SPOSOBÓW ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH
PEŁNIENIE ZADAŃ SŁUŻBY BHP

bądź wybranych elementów z zakresu obowiązków tej służby.

Jeśli mają Państwo jakieś inne zadanie w dziedzinie bhp do wykonania, a nie jest one wymienione w ofercie prosimy o kontakt. Na pewno pomożemy je zrealizować.

POZOSTAŁA OFERTA

SZKOLENIA PPOŻ

Zachęcamy Państwa do udziału w szkoleniu z zakresu sposobów postępowania w sytuacji pożaru i potrzeby przeprowadzenia ewakuacji. 

SZKOLENIA BHP

Oferujemy Państwu pełen zakres szkoleń bhp dla wszystkich grup pracowniczych. Szkolenia realizujemy w formie tradycyjnej (seminarium, kurs) oraz samokształcenia kierowanego tzw.  e-learning.

PIERWSZA POMOC

Oferujemy Państwu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy dostosowane swym programem do zagrożeń występujących w środowisku pracy lub indywidualnych potrzeb klienta .