SYTUACJE ZAGROŻENIA ŻYCIA

Oferujemy Państwu kompleksowe szkolenie z zakresu sposobów postępowania w sytuacji zagrożenia życia i mienia.

POWODZI I PODDTOPIEŃ
BURZY

burzy (w tym wyładowań atmosferycznych) i nawałnic,

UPAŁÓW
ŚNIEŻYC I MROZÓW
KATASTROFY BUDOWLANEJ
NIEWYPAŁÓW I NIEWYBUCHÓW
AWARII PRZEMYSŁOWEJ

awarii przemysłowej (zagrożenie chemiczne, ekologiczne, radiacyjne),

ATAKÓW TERRORYZMU

ataków terroryzmu (w tym – „podejrzana przesyłka”),

TONIĘCIA OSÓB

tonięciem osób na wodach stałych i płynących (zagrożenia życia na ciekach wodnych),

ATAKIEM AGRESYWNYCH ZWIERZĄT

CZAS SZKOLENIA

ok. 2 – 3 godz.

Kadra szkoleniowa:

Specjalista– ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, strażak.

Dodatkowo wspaniałym uzupełnieniem szkolenia lub pomysłem na oddzielne warsztaty jest szkolenie z zakresu sposobów postępowania (obrony) w sytuacji czynnej napaści – samoobrona. Zajęcia te obok szkolenia z udzielania pierwszej pomocy bądź ochrony przeciwpożarowej stanowić mogą niezwykle ciekawy element ubogacający różnego rodzaju imprezy okolicznościowe; obchody dnia bezpieczeństwa, festyny, pokazy, itp. Program szkolenia dostosowany jest do specyfiki grupy (dzieci, dorośli – kobiety).

CZAS SZKOLENIA

od 1 – 4 godz.

Sprzęt szkoleniowy: tarcze, ochraniacze, manekin – worek treningowy.

Kadra szkoleniowa:

Ratownik – Instruktor sportu z upr. Ministra Sportu i Rekreacji dyscypliny karate shotokan, SHO DAN
i kilku innych „czarnych pasów” w zależności od liczby uczestników.

POZOSTAŁA OFERTA

SZKOLENIE BHP

Oferujemy Państwu pełen zakres szkoleń bhp dla wszystkich grup pracowniczych. Szkolenia realizujemy w formie tradycyjnej (seminarium, kurs) oraz samokształcenia kierowanego tzw.  e-learning.

SZKOLENIA PPOŻ

Zachęcamy Państwa do udziału w szkoleniu z zakresu sposobów postępowania w sytuacji pożaru i potrzeby przeprowadzenia ewakuacji.

PIERWSZA POMOC

Oferujemy Państwu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy dostosowane swym programem do zagrożeń występujących w środowisku pracy lub indywidualnych potrzeb klienta wynikających np. ze sprawowania opieki nad małymi dziećmi, osobami chorymi i in. Szkolenia prowadzone są zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji.