SZKOLENIA PPOŻ

Zachęcamy Państwa do udziału w szkoleniu z zakresu sposobów postępowania w sytuacji pożaru i potrzeby przeprowadzenia ewakuacji.

Zachęcamy Państwa do udziału w szkoleniu z zakresu sposobów postępowania w sytuacji pożaru i potrzeby przeprowadzenia ewakuacji. Szkolenie to z racji prowadzenia przez strażaków – dowódców szczebla interwencyjnego i taktycznego z dużym doświadczeniem bogate jest w liczne przykłady z życia zawodowego uzupełnione wieloma filmami i symulacjami. Dodatkowy element szkolenia stanowi pokaz gaszenia pożarów z grupy A i B przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego. Ponadto istnieje możliwość podjęcia osobiście próby gaszenia oraz przejścia przez tunel symulujący zadymione warunki pożarowe.

Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę na temat ochrony przeciwpożarowej, będą mieli możliwość zobaczenia jak rozwija się pożar, poczują ciepło płomienia, nauczą się gasić, dobierać odpowiednie gaśnice, prowadzić skutecznie ewakuację.

CZAS SZKOLENIA

Czas szkolenia: 2 – 3 godziny

Sprzęt szkoleniowy: Podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice, koce gaśnicze i in.), symulator zadymienia, stanowisko do gaszenia pożarów, projektor i in.

Kadra szkoleniowa: Dowódcy szczebla interwencyjnego i taktycznego straży pożarnej – inżynier bezpieczeństwa pożarowego

POOZOSTAŁA OFERTA

PIERWSZA POMOC

Oferujemy Państwu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy dostosowane swym programem do zagrożeń występujących w środowisku pracy lub indywidualnych potrzeb klienta.

SZKOLENIE BHP

Oferujemy Państwu pełen zakres szkoleń bhp dla wszystkich grup pracowniczych. Szkolenia realizujemy w formie tradycyjnej (seminarium, kurs) oraz samokształcenia kierowanego tzw.  e-learning.

ZADANIA SŁUŻBY BHP

Oferowana forma współpracy powierzenia zadań służby bhp specjaliście ds. bhp i ppoż. z ATEX BHP & PPOŻ zapewni Państwu możliwość koncentracji sił i środków na zasadniczych celach Waszego przedsiębiorstwa.