PIERWSZA POMOC

Oferujemy Państwu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy dostosowane swym programem do zagrożeń występujących w środowisku pracy lub indywidualnych potrzeb klienta wynikających np. ze sprawowania opieki nad małymi dziećmi, osobami chorymi i in. Szkolenia prowadzone są zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji.

PROGRAM SZKOLENIA

 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

 

ASPEKTY PRAWNE

Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy (Dlaczego warto pomagać?),

ROZPOZNAWANIE SYTUACJI

Rozpoznanie sytuacji – bezpieczeństwo własne

ŁAŃCUCH PRZEŻYCIA

Umowne określenie stosowane w medycynie ratunkowej odnoszące się do działań mających na celu zwiększenie przeżywalności u osób po nagłym zatrzymaniu krążenia. Skuteczność tych interwencji zależy od wytrzymałości najsłabszego ogniwa łańcucha.

WEZWANIE SŁUŻB RATUNKOWYCH

Wezwanie służb ratunkowych

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 

OCENA SYTUACJI
OCENA STANU POSZKODOWANEGO
RESUSCYTACJA U DZIECI

Resuscytacja krążeniowo – oddechowa u dzieci + użycie automatycznego defibrylatora,

RESUSCYTACJA U DOROSŁYCH

Resuscytacja krążeniowo – oddechowa u dorosłych + użycie automatycznego defibrylatora,

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZADŁAWIENIA

Postępowanie w przypadku zadławienia u dzieci i dorosłych (rękoczyn Heimlicha),

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZADŁAWIENIA

Postępowanie w przypadku zadławienia u dzieci i dorosłych (rękoczyn Heimlicha),

OPATRYWANIE RAN

Opatrywanie ran (krwotoków) i złamań,

POSTĘPOWANIE PODCZAS PADACZKI

Postępowanie podczas padaczki, porażeniem prądem, oparzenia i in.

Kadra:
Ratownik – Instruktor udzielania pierwszej pomocy,
Ratownik medyczny – pracownik Systemu Ratownictwa Medycznego (skład kadry instruktorów uzależniony jest od liczby uczestników szkolenia)

Sprzęt:

Fantom do prowadzenia Resuscytacji Krążeniowo – Oddechowej u dorosłego

Fantom do prowadzenia Resuscytacji Krążeniowo – Oddechowej u dziecka

Fantom do prowadzenia symulacji zadławienia u dorosłego i dziecka

Symulator automatycznego defibrylatora

Torba medyczna

CZAS SZKOLENIA

Część teoretyczna – 1 godzina

Część praktyczna – 5 godzin.

POZOSTAŁA OFERTA

SZKOLENIA PPOŻ

Zachęcamy Państwa do udziału w szkoleniu z zakresu sposobów postępowania w sytuacji pożaru i potrzeby przeprowadzenia ewakuacji. 

USŁUGI BHP

Oferujemy Państwu pełen zakres usług wynikających z potrzeby zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.

USŁUGI PPOŻ

Oferujemy Państwu pełen zakres usług wynikających z potrzeby zapewnienia przeciwpożarowego zabezpieczenia budynków i innych obiektów budowlanych.