INSTRUKCJA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam lectus erat consectetur eu sapien eget, rhoncus consectetur sem.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego – zwana też niekiedy Instrukcją przeciwpożarową lub Instrukcją pożarową jest dokumentem wymaganym w całym okresie użytkowania budynku począwszy od jego odbioru przez Państwową Staż Pożarną.

Obowiązek jej opracowania dotyczy to przede wszystkim wszystkich budynków użyteczności publicznej (budynki biurowe, lokale handlowo-usługowe, szpitale, szkoły, przedszkola itp.), magazynowych, produkcyjnych (np. stacje paliw, fabryki, magazyny) oraz tzw. budynków zamieszkania zbiorowego czyli hoteli, pensjonatów, sanatoriów, domów wczasowych, domów opieki itp.

Kryterium wymogu posiadania Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest wielkość budynku, który określany jest na 1.000 m3 kubatury (najczęściej ok. 300 m2 powierzchni wewnętrznej). Natomiast dla budynków inwentarskich kryterium kubatury wynosi 1500 m3.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego składa się z części opisowej (treść zawierająca warunki ochrony przeciwpożarowej budynku, procedury ewakuacyjne, obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz inne wytyczne) oraz z części graficznej (plany ewakuacji i rozmieszczenia sprzętu gaśniczego, plan sytuacyjny terenu i in.).

ZASADY WYKONANIA INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

W sytuacji zainteresowania Państwa wykonaniem przez nas instrukcji prosimy o kontakt celem ustalenia niezbędnych danych tj. rodzaju budynku (przeznaczenie), powierzchnia, liczba kondygnacji, lokalizacja itd.
Po tym przedstawiamy Państwu ofertę po zaakceptowaniu której i otrzymaniu zlecenia na opracowanie umawiamy się na spotkanie celem dokonania tzw. wizji lokalnej w obiekcie, która obejmuje:

  • Zapoznanie się z obiektem celem przygotowania wykonania części graficznej. W tym celu potrzebne są ksera rzutów kondygnacji budynku w oparciu o które wykonana będzie część graficzna – rzuty kondygnacji, projekt budowlany.
    Możliwe jest również wykonanie planów w sytuacji braku rzutów kondygnacji czy też projektu budowlanego.
  • Zebraniu informacji niezbędnych do przygotowania części opisowej np. funkcjonowanie wewnętrznych procedur, ustaleń, decyzji itp.

Po zebraniu powyższych informacji i wykonaniu kilku zdjęć budynku przystępujemy do opracowywania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Czas wykonania kompletnej Instrukcji uzależniony jest od stopnia trudności oraz wielkości obiektu. Przeciętnie obejmuje on okres od 7 do 21 dni.

UWAGA!

W szczególnych przypadkach takich jak np. zbliżający się odbiór budynku lub kontrola możliwe jest specjalne przyspieszenie wykonania dokumentacji !!!

POZOSTAŁA OFERTA

SZKOLENIE BHP

Oferujemy Państwu pełen zakres szkoleń bhp dla wszystkich grup pracowniczych. Szkolenia realizujemy w formie tradycyjnej (seminarium, kurs) oraz samokształcenia kierowanego tzw.  e-learning

SZKOLENIE PPOŻ

Zachęcamy Państwa do udziału w szkoleniu z zakresu sposobów postępowania w sytuacji pożaru i potrzeby przeprowadzenia ewakuacji.

PIERWSZA POMOC

Oferujemy Państwu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy dostosowane swym programem do zagrożeń występujących w środowisku pracy lub indywidualnych potrzeb klienta.