E-LEARING

Dzięki wykorzystaniu formy kształcenia kierowanego, czyli internetowej metody tzw. e – learning ‘u szkolenie okresowe z dziedziny bhp staje się niezwykle tanie i proste. Natomiast dzięki wysokiej jakości materiałom dydaktycznym i zagwarantowaniu bezpłatnych konsultacji z specjalistami ds. bhp i ochr. ppoż. z dużym doświadczeniem zawodowym pozostają na wysokim poziomie merytorycznym i dydaktycznym.

DLACZEGO WARTO?

Ciekawa interaktywna i multimedialna forma – podczas naszych szkoleń z pewnością nie będą się Państwo nudzić! Szkolenia bhp zostały wykonane przy pomocy nowoczesnych narzędzi i wzbogacone wizualizacjami, głosem lektora i quizami – podsumowującymi wiedzę.
Część merytoryczna szkoleń została opracowana przez specjalistów ds. bhp i ochrony ppoż. z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym we współpracy z pracodawcami i pracownikami, tak by jeszcze skuteczniej odpowiedzieć na potrzeby szkoleniowe. W slajdach umieszczane są często dodatkowe ciekawe informacje (przykłady z życia, ciekawe adresy www., podstawy prawne). Dzięki temu w przypadku zainteresowania się wybraną tematyką istnieje możliwość poszerzenia swojej wiedzy.
Zawsze macie Państwo możliwość zadać pytanie i przeprowadzić konsultacje z naszym specjalistą ds. bhp.

Dla klientów którzy chcą przeszkolić więcej niż 10 pracowników możemy dostosować szkolenia do profilu działalności firmy, np.: budownictwo, transport, szkolnictwo, rolnictwo, atmosfery wybuchowe, chemia, transport itd. oraz dodatkowo stosujemy wysokie rabaty!
Zaraz po zdaniu egzaminu otrzymają Państwo zaświadczenie o ukończeniu szkolenia – w formie elektronicznej na adres mailowy oraz dodatkowo prześlemy wersję papierową.

JAK ZAMÓWIĆ

Jak zamówić e-learing w atexbhp

KROK 1

Jeśli podjęli Państwo decyzję o uczestnictwie w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza (dostepny tutaj). lub kontakt telefoniczny – 695 731 094. Po wysłaniu formularza w ciągu maksymalnie 24 godzin skontaktujemy się z Państwem telefonicznie.

KROK 2

Po rozmowie przygotujemy umowę – zlecenie.

KROK 3

Po dokonaniu płatności za szkolenie otrzymają Państwo dostęp (drogą mailową) do materiałów dydaktycznych.

KROK 4

Po zrealizowaniu szkolenia rozwiązują Państwo test sprawdzający, po czym przesyłają na nasz adres mailowy.

KROK 5

W oparciu o wynik testu końcowego specjalista ds. bhp wystawi i prześle Państwu świadectwo ukończenia szkolenia okresowego w dziedzinie bhp. Dokument ten jest równoprawny z zaświadczeniem otrzymanym po ukończeniu tradycyjnego szkolenia.

ILE TO KOSZTUJE

Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w formie kształcenia kierowanego dla:
pracowników administracyjno – biurowych – 35 zł/os
osób kierujących pracownikami i pracodawców – 60 zł/os
pracowników inżynieryjno – technicznych – 60 zł/os
pracowników służby BHP – 150 zł/os

UWAGA !!

Dla grup powyżej 10 użytkowników udzielamy

20% rabatu !!!

PRZYKŁAD

Cena jednostkowa szkolenia dla grupy 11 pracowników adm.-biur. – 35 zł 28 zł

Cena jednostkowa szkolenia dla grupy 11 osób kierujących pracownikami – 60 zł 48 zł

Cena jednostkowa szkolenia dla grupy 11 pracowników służby bhp – 150 zł 120 

Nasza oferta e-learningu obejmuje nie tylko obowiązkowe szkolenia bhp, ale również szkolenia tematyczne:

N

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

N

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy,

N

Szkolenie z zakresu ruchu wewnątrzzakładowego pojazdów i pieszych oraz gospodarki magazynowej,

N

Szkolenie z zakresu zarządzania i prowadzenia prac niebezpiecznych.