SZKOLENIA BHP

Oferujemy Państwu pełen zakres szkoleń bhp dla wszystkich grup pracowniczych. Szkolenia realizujemy w formie tradycyjnej (seminarium, kurs) oraz samokształcenia kierowanego tzw.  e-learning.

Lp.Dla kogo ?Kiedy ?Uprawnienia do:Cena
1.Wszystkich nowo zatrudnianych pracowników, studentów odbywających u pracodawcy praktyki studenckie, uczniów szkół zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu, zleceniobiorców (opcjonalnie)Przed podjęciem obowiązków służbowychPodjęcia pracy na określonym stanowisku, przystąpienia do szkolenia okresowegood 30 zł
Lp.StanowiskoFormaPierwsze szkolenie okresoweNastępne szkolenie okresoweSzkolenie nadaje uprawnienia do:Cena*
1.Pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziściseminarium, kurs, samokształcenie kierowanedo 6 miesięcy od rozpoczęcia pracydo 5 latZatrudnienia pracowników, Prowadzenia instruktażu stanowiskowego dla pracowników, Udziału w komisji powypadkowej, Pełnienia funkcji koordynatora ds. BHP, Udziału w komisji ds. BHP

od

80 zł

2.Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczychinstruktażdo 12 miesięcy od rozpoczęcia pracydo 3 lat* * Na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku.Podjęcia pracy na określonym stanowisku, Udziału w komisji powypadkowej, Pełnienia funkcji koordynatora ds. BHP, Udziału w komisji ds. BHP

od

20 zł

3.Pracownicy administracyjno – biurowiseminarium, kurs, samokształcenie kierowanedo 12 miesięcy od rozpoczęcia pracydo 6 latPodjęcia pracy na określonym stanowisku, Udziału w komisji po wypadkowej, Pełnienia funkcji koordynatora ds. BHP, Udziału w komisji ds. BHP

od

40 zł

4.Pracownicy inżynieryjno-techniczni, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcjiseminarium, kurs, samokształcenie kierowanedo 12 miesięcy od rozpoczęcia pracydo 5 latPodjęcia pracy na określonym stanowisku, Udziału w komisji po wypadkowej, Pełnienia funkcji koordynatora ds. BHP, Udziału w komisji ds. BHP

od

70 zł

5Pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służbyseminarium, kurs, samokształcenie kierowanedo 12 miesięcy od rozpoczęcia pracydo 5 latPodjęcia pracy na określonym stanowisku, Pełnienie zadań służby bhpod 150 zł
6Inni niewymienieni powyżej których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bhpseminarium, kurs, samokształcenie kierowanedo 12 miesięcy od rozpoczęcia pracydo 5 lat• Podjęcia pracy na określonym stanowisku, • udziału w komisji powypadkowej • Pełnienia funkcji koordynatora ds. BHP. • Udziału w komisji ds. BHP

*Ceny za szkolenie podlegają negocjacji i uzależnione są od liczby uczestników szkolenia tu podane dla grup powyżej 5 osób.
Każde szkolenie kończy się wymaganym prawem egzaminem oraz wydaniem stosownego, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Pracodawca otrzymuje szczegółowy program na podstawie którego były przeprowadzane szkolenia wraz z darmowym pakietem podstawowych materiałów dydaktycznych obejmujących zakres szkolenia. Dzięki czemu w każdej chwili może wrócić do najistotniejszych kwestii poruszanych w szkoleniu.
Zajęcia i konsultacje prowadzone są przez wyspecjalizowanych fachowców posiadających wymagane uprawnienia, a przede wszystkim duże doświadczenie zawodowe.

POZOSTAŁA OFERTA

SŁUŻBA BHP

Oferowana forma współpracy powierzenia zadań służby bhp specjaliście ds. bhp i ppoż. z ATEX BHP & PPOŻ zapewni Państwu możliwość koncentracji sił i środków na zasadniczych celach Waszego przedsiębiorstwa.

SZKOLENIE PPOŻ

Zachęcamy Państwa do udziału w szkoleniu z zakresu sposobów postępowania w sytuacji pożaru i potrzeby przeprowadzenia ewakuacji. Szkolenie to z racji prowadzenia przez strażaków – dowódców szczebla interwencyjnego i taktycznego z dużym doświadczeniem. 

PIERWSZA POMOC

Oferujemy Państwu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy dostosowane swym programem do zagrożeń występujących w środowisku pracy lub indywidualnych potrzeb klienta.